Oczyszczarka – charakterystyka ogólna

Jest to jedno z takich urządzeń, którego nazwa z jednej strony sugeruje nam, do czego może ono służyć, ale z drugiej strony, jeśli nigdy nie zainteresowaliśmy się zagadnieniami technicznymi oczyszczarki, możemy nie do końca umieć wskazać przykłady zastosowania tego sprzętu.

Do czego służy oczyszczarka?

By zrozumieć funkcje i to, jak działa oczyszczarka, warto najpierw dowiedzieć się, czym jest obróbka strumieniowo-ścierna i po co ją stosować.

Jest ona rodzajem obróbki powierzchniowej. Jako taka, wpływa na maszyny i narzędzia poprzez zwiększenie ich trwałości, a w ten sposób podwyższa ich jakość, zwiększa ich właściwości mechaniczne oraz sprawia, że są bardziej odporne na zużycie, korozję oraz oddziaływanie wysokich temperatur. Cele obróbki strumieniowo-ściernej:

Oczyszczanie powierzchni (np. ze starych powłok malarskich), ujednolica ją, usuwając skutki poprzednio przeprowadzanych obróbek oraz rozwija ją, nadając jej odpowiednią chropowatość dla zabiegów, którym ma być potem poddana (np. malowanie czy lakierowanie).

Rodzaje oczyszczarki

Oprócz tego, że oczyszczarki w różny sposób wprawiają w ruch ścierniwo, różne są też metody ich pracy i również na tej podstawie można wymienić ich kilka rodzajów. Wyróżnić zatem można również oczyszczarki:

  • taśmowe przelotowe,
  • ze stołem obrotowym,
  • bębnowe,
  • zawieszkowe,
  • ciśnieniowe ze stołem satelitarnym i wiele innych.

Jak widać oczyszczarka to wbrew pozorom nie jedno urządzenie, ale cała grupa, w której cechą wspólną jest funkcja, ale różne są metody osiągania zamierzonych efektów.