IT outsourcing – największe zalety

Nie tylko duże firmy coraz częściej sięgają po usługi zewnętrznych firm – w czasach powszechnej cyfryzacji taki etap jest nie do pominięcia. W którymś momencie staje się pod przysłowiową ścianą i trzeba podjąć decyzję o zatrudnieniu etatowych informatyków i programistów oraz specjalistów od mediów, komunikacji i serwerów czy zdecydować się na korzystanie z usług zewnętrznej firmy.

Firmy decydujące się na outsourcing informatyczny przede wszystkim liczą na wygodę, komfort oraz obniżenie kosztów. Co ciekawe, nawet umowy o kompleksowym świadczeniu usług informatycznych, w skład których wchodzi naprawdę wiele komponentów, finalnie są tańsze, niż gdyby zatrudnić w firmie na etat wszystkich niezbędnych specjalistów. IT outsourcing zajmuje się bowiem nie tylko stanem technicznym czy inwentaryzacja komputerów, ale również dba o sieć wewnętrzną, połączenie z Internetem, serwery, stronę www, odwirusowanie komputerów, wszelkie kwestie związane z naprawami komputerów czy wymianami części, aktualizacją baz danych, oprogramowania czy systemów, instalacją urządzeń oraz programów, a nawet z tworzeniem nowych, niezbędnych aplikacji i programów usprawniających pracę zespołu. To i tak nie wszystko, co można mieć dzięki podpisanej umowie o świadczenie usług outsourcingu informatycznego. Gdyby chcieć zatrudnić ludzi zajmujących się tymi wszystkimi kwestiami, z pewnością lista nowych pracowników byłaby naprawdę długa.

Wśród niezaprzeczalnych zalet należy wymienić również mniejsze ryzyko – jeśli awarii ulegnie sprzęt czy system z winy własnego pracownika, trudno jest go obwiniać czy pociągać do odpowiedzialności. Zupełnie inaczej jest w przypadku zewnętrznych firm – IT outsourcing jest przygotowany na takie sytuacje i w razie problemów czy strat po stronie klienta jest w stanie wypłacić adekwatne odszkodowanie ze swojego ubezpieczenia.

IT outsourcing ma również wady?

Jak każde rozwiązanie, również te uniwersalne mają swoje ciemne strony. W przypadku firm operujących danymi wrażliwymi istnieje pewne ryzyko – jeśli dane te w jakikolwiek sposób zostałyby wykorzystane niezgodnie z prawem, mogłyby wyniknąć z tego ogromne problemy – nie tylko natury prawnej, ponieważ ucierpieć by mogło również dobre imię samej marki, wypracowywane przez lata.

Trzeba liczyć się również z faktem, że zewnętrzna firma ma także innych klientów i nie zawsze nawet bardzo pilne sprawy można załatwić z miejsca, chociaż taki scenariusz każdemu odpowiada zdecydowanie najbardziej. Co więcej, czasem trzeba dodać do czasu oczekiwania na reakcję również konieczność przestawienia się na oprogramowanie, jakiego używa konkretna firma. Dedykowane programy do monitorowania pracy i osiąganych wyników najczęściej wymagają wykupienia licencji, a więc są pewnym kosztem, jaki trzeba ponieść już na początku współpracy.

Bardzo istotną kwestią już na samym początku jest wybranie odpowiedniej firmy, której chcemy powierzyć informatyczną opiekę nad naszą firmą. Wybranie nierzetelnej czy niekompetentnej firmy będzie z pewnością jedną z najgorzej podjętych decyzji. To strata, która czasem jest trudna do odzyskania.

Outsourcing informatyczny musi zadbać o metodykę

Każda firma będzie posiadała swoje własne narzędzia pracy oraz obrane metody. W tym miejscu najważniejsze jest, aby spotkać się w połowie drogi i wybrać takiego przedstawiciela IT outsourcingu, którego filozofia działania będzie odpowiadała twojej filozofii prowadzenia biznesu. Jeśli współpraca to nie zagra od samego początku, trudno będzie na dalszych etapach znaleźć choćby nić porozumienia. Szczególnie jest to ważne w chwili, gdy firma zewnętrzna ma być odpowiedzialna nie tylko za serwis komputerowy, ale również, a może przede wszystkim, za tworzenie dedykowanego oprogramowania dla twojego przedsiębiorstwa.

Podstawą do stwierdzenie, czy współpraca z daną firmą może okazać się pomocna, jest strona internetowa, na której powinny pojawić się wszystkie podstawowe informacje. Także te dotyczące czasu potrzebnego na rozwiązanie poszczególnych, zgłaszanych przez klientów problemów.