Ochrona środowiska a inwestycje

Każda nowo powstająca inwestycja taka jak budowa mostu, obwodnicy czy drogi ekspresowej nie może w żaden sposób wpływać negatywnie na środowisko. Nie może również oddziaływać negatywnie na zdrowie ludzi i zwierząt. Również odpady powinny być składowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla człowieka i nie wpływały na degradację środowiska. Niestety nie zawsze szkodliwe odpady składowane są w odpowiedni sposób. Specjalistyczne firmy zajmują się nadzorem geologicznym, sondowaniem dph, wydawaniem opinii ekologicznych czy oceną stanu wód podziemnych. Rzetelna firma oceni czy planowane inwestycje nie wpłyną negatywnie na stan wód podziemnych. W ramach badań wykonywane są analizy laboratoryjne i pomiary zwierciadła wód podziemnych. Wiele firm oprócz obsługi geologicznej i sondowań dph zajmuje się również recyclingiem odpadów mineralnych takich jak żużle czy popioły. Dbanie o środowisko to obowiązek każdego człowieka.